ABLV grupa 2011.gada 1.pusgadā strādājusi ar 9,8 miljonu latu peļņu

2011. gada 23. augusts, 16:00 / Bankas ziņas

ABLV grupa 2011.gada pirmajā pusē ir pārliecinoši izpildījusi izvirzītos finanšu mērķus. Teicamos rezultātus sekmēja pakāpeniska ekonomikas atveseļošanās un finanšu tirgus aktivitātes pieaugums, tomēr galvenā nozīme ir bankas veiksmīgi izvēlētajai darbības stratēģijai un rūpīgai tās īstenošanai. Vairākos svarīgos rādītājos ABLV Bank auga straujāk par tirgu kopumā, ieņemot līderpozīcijas Latvijas banku sektorā.

Auditētie finanšu rādītāji 2011.gada 30.jūnijā:

  • ABLV grupas tīrā peļņa bija 9,8 miljoni latu, t.sk. ABLV Bank tīrā peļņa – 9,1 miljons latu.
  • ABLV Bank kopējais noguldījumu apjoms bija 1,330 miljardi latu. Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 82 miljoniem latu jeb 6,6%.
  • ABLV Bank neto kredītportfeļa apjoms bija 496 miljoni latu.
  • ABLV Bank vērtspapīru portfeļa apjoms bija 377 miljoni latu. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 3,94%.
  • ABLV Bank aktīvu apjoms bija 1,468 miljardi latu. Kopš gada sākuma aktīvi auguši par 6,5%.
  • ABLV Bank kapitāls un rezerves bija 83,7 miljoni latu.
  • ABLV Bank kapitāla pietiekamības rādītājs bija 12,51%,
  • ROE 22,38%, ROA 1,21%.
  • ABLV Bank likviditātes rādītājs bija 73,83%.

„Svarīgākais notikums 2011.gada pirmajā pusē bija bankas jaunā zīmola ieviešana. Līdz ar to ir noslēgusies bankas darbības virziena maiņa un mēs esam spēruši lielu soli tuvāk mūsu mērķim – iegūt līderpozīcijas bankas pakalpojumu, privātā kapitāla pārvaldīšanas un finanšu konsultāciju jomā Austrumeiropas valstīs”, saka ABLV Bank valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com