Honkongas investori maksās Ķīnas dividenžu nodokli

2011. gada 25. jūlijs, 09:40 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Honkonga, Ķīna, Informācijas avots: Tax-News.com

Honkongas Finanšu pakalpojumu birojs un Valsts kase apstiprinājusi, ka dividendēm, kuras tiek izmaksātās Honkongas investoriem no Ķīnā esošiem uzņēmumiem, ir jāpiemēro nodoklis ar likmi 10%.

Honkongas valdība paziņojusi, ka ir saņēmusi atbildi no Ķīnas Valsts nodokļu pārvaldes, kurā izskaidroti noteikumi nodokļa samaksai par dividendēm, kuras Honkongas investoriem izmaksā Ķīnas uzņēmumi.

Finanšu pakalpojumu biroja un Valsts kases pārstāvis paziņoja: „Valsts nodokļu pārvaldes atbildē teikts, ka gadījumos, kad tiek izmaksātas dividendes no Ķīnas investīciju kompānijām, kuras nav ārvalstu kompānijas un kotējas Honkongā, no tās akcionāriem-fiziskām personām tiks ieturēts nodoklis ar likmi 10%. Nodoklis tiks ieturēts atbilstoši starp Ķīnu un Honkongu noslēgtai vienošanās par izvairīšanos no dubultās nodokļu uzlikšanas. Lai viņiem tiktu piemērota minētā likme, viņiem nav jāsniedz nekādi pieteikumi.”

Tāpat viņš piebilda: „Ja akcionāri ir citas valsts rezidenti un šīs valstis ir noslēgušas ar Ķīnu līgumu par nodokļa ieturēšanu, kura likme nav vienāda ar 10%, tad attiecībā uz Honkongā kotēto Ķīnas uzņēmumu izmaksāto dividenžu nodokļa nomaksu ir jāievēro abpusējie līgumi par nodokļu uzlikšanu”.

Pārstāvis paziņoja, ka Honkongas fondu birža nosūtīs vēstuli tajā reģistrētajām kompānijām par augstāk minētajiem noteikumiem saistībā ar nodokļa piemērošanu dividendēm, kuras izmaksā Ķīnas uzņēmumi.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.