Grozījumi Komerclikumā

2011. gada 20. jūlijs, 16:56 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Latvija

2011. gada 13. jūlijā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Komerclikumā, kas nosaka Latvijas uzņēmumu akcionāru (tai skaitā SIA dibinātāju un personālsabiedrību biedru) un vadības pienākumus paziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistram savus patiesos labuma guvējus.

Ja akcionārs ir fiziska persona, tā pēc noklusējuma tiek uzskaitīta par labuma guvēju. Ja fiziskā persona nav labuma guvējs, tai ir jāinformē par to Latvijas uzņēmums.

Ja akcionārs ir juridiska persona, tad izpildoties šādiem nosacījumiem:

а) akcionārs nav uzņēmums, kas ir reģistrēts saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, un

б) akcionāram pieder 25% vai vairāk no uzņēmuma kapitāla,

Latvijas uzņēmumam 14 dienu laikā ir jāiesniedz paziņojums par savu akcionāru patiesajiem labuma guvējiem vai arī jāpaziņo, ka nav iespējams noteikt labuma guvēju, paskaidrojot iemeslu.

Uzņēmumu Reģistrs saņemto informāciju glabās atsevišķā lietā, kura nav publiski pieejama, bet pēc pieprasījuma var tikt sniegta tiesībsargājošām iestādēm un citām attiecīgām Latvijas Republikas valsts struktūrām.

Latvijas uzņēmumu, reģistrētu pirms 2011. gada 12. jūlijam, akcionāriem ir jāiesniedz augstāk minētie paziņojumi līdz 2011. gada 31. decembrim. Jaunu Latvijas uzņēmumu akcionāriem paziņojums par patiesiem labuma guvējiem ir jāiesniedz 14 dienu laikā pēc reģistrācijas.

Ir jāatzīmē, ka šie grozījumi skar tikai Latvijas uzņēmumu akcionārus un neattiecas uz likumdošanu, kas regulē Latvijas kredītiestāžu (banku) darbību.

Papildus informāciju par šiem grozījumiem un to, kā tie var skar jūs, jūs varat saņemt pie ABLV Corporate Services, SIA speciālistiem.

Pievienotajā dokumentā jūs varat iepazīties ar Komerclikuma grozījumiem latviešu valodā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.