Lihtenšteina publicē datus par nodokļiem

2011. gada 19. jūlijs, 10:10 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Lihtenšteina, Informācijas avots: Tax-News.com

Lihtenšteinas administrācija ziņo, ka 2010. gadā ieturētais nodoklis par procentu ieņēmumiem, kurus Firstistē saņēmuši Eiropas Savienības (ES) nodokļu maksātāji, bijis aptuveni 9,6 miljoni CHF (7,8 miljoni EUR). 2009. gadā iekasētā nodokļa apmērs bijis 14,4 miljoni CHF (11,7 miljoni EUR).

Saskaņā ar Eiropas 2005. gada direktīvu par nodokļa piemērošanu noguldījumiem, kura paredz iekasēt nodokli par saņemtajiem ienākumiem no procentiem, Lihtenšteinas Firstiste šādu nodokli ieviesa ar likmi 15% un ar to tiek aplikts Eiropas investoru procentu ienākums pirmo trīs gadu laikā. No 2008. gada 1.jūlija šī likme palielināta līdz 20%.

Kas attiecas uz šī nodokļa ieņēmumu sadali, 75% tiek pārskaitīti uz beneficiāra valsti, bet 25% paliek Firstistē.

ES direktīva par nodokļa piemērošanu uzkrājumiem paredz arī alternatīvu nodokļa piemērošanas kārtību – brīvprātīgu deklarācijas iesniegšanu par procentu izmaksu ES valstij, kuras rezidents ir investors. Tādā veidā investors var izvēlēties vai nu maksāt nodokli par saņemtajiem procentiem, vai arī iesniegt ziņas atbilstošai nodokļu institūcijai valstī, kuras rezidents viņš ir.

Administrācija arī paziņojusi par brīvprātīgie iesniegto deklarāciju skaitu ES valstīm: līdz 31. maijam to skaits bijis 1 238, bet visā 2009. gada laikā šāds deklarāciju skaits bija 1 043.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.