Monako nekustamā īpašuma nodokļa reforma

2011. gada 15. jūlijs, 17:08 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Monako, Informācijas avots: Tax-News.com

Lai nodrošinātu daudz taisnīgākus noteikumus nekustamā īpašuma aplikšanai ar nodokli, kā arī lai palielinātu valsts kā uzturēšanās vietas pievilcīgumu un veicinātu investīcijas Monako nekustamajā īpašumā, Monako tika pieņemts jauns likums, kurš paredz izmaiņas nodokļa piemērošanā par nekustamā īpašuma iegādi un nodošanu.

Galvenās izmaiņas likumā paredz būtisku nekustamā īpašuma iegādes reģistrācijas nodokļa samazināšanu – no līdzšinējiem 7,5% (no kuriem 6,5% bija reģistrācijas nodoklis un 1% - nodoklis par hipotēkas reģistrāciju) līdz 4,5%. Nodoklis tiek ieturēts no fiziskām personām, kuras iegādājās nekustamo īpašumu Monako patstāvīgi jeb ar Monako reģistrētas SCI (nekustamā īpašuma uzņēmums) starpniecību. Tiesa, likmes samazināšana līdz 4,5% ir atkarīga no darījuma nosacījumiem.

Iepriekšējo likmi - 7,5% turpinās piemērot gadījumos, ja īpašumu iegādāties „ofšora” struktūras. Turklāt, saskaņā ar jauno likumu, beneficiāra īpašumtiesību nodošana ofšora struktūrai, kurai pieder nekustamais īpašums Monako, tiks aplikta ar reģistrācijas nodokli pēc likmes 4,5%, ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Agrāk šāda nodošana netika aplikta ar nodokli.

Citas izmaiņas likumā paredz noteiktas prasības ofšora struktūrām informācijas sniegšanā, kā arī sankcijas par dokumentu savlaicīgu neiesniegšanu un gadījumos, ja nav noteikti pilnvaroti uzņēmumu pārstāvji.

Pārejas noteikumi būs spēkā vēl gadu pēc jaunā likuma pieņemšanas un saskaņā ar tiem jebkura Monako nekustamā īpašuma nodošana no ofšora struktūrām tādiem uzņēmumiem kā SCI vai fiziskām personām tiks aplikta ar reģistrācijas nodokli 1% apmērā, ja tiks izpildīti noteikti nosacījumi.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.