Krievijas likumprojekts par transfertcenu veidošanu

2011. gada 15. jūlijs, 17:09 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievija, Informācijas avots: pwc.com

Likumprojekts, kurš noteiks transfertcenu veidošanas nosacījumus Krievijā, guvis atbalstu pēc otrā un trešā lasījuma Krievijas parlamenta apakšpalātā 7. un 8. jūlijā.

Pirmais lasījums notika 2010. gada 19. februārī un kopš tā laika likumprojektā veiktas izmaiņas no Krievijas Finanšu ministrijas un Valsts domes budžeta un nodokļu komitejas puses.

Galvenie punkti

Salīdzinot ar esošajiem Krievijas noteikumiem par transfertcenu veidošanos, jaunie noteikumi ir labāki tehniskajā jomā un tie vairāk atbilst starptautiskajiem transfertcenu veidošanas principiem, kurus izstrādājusi OECD.

Galvenās izmaiņas:

 • ievērojami samazināts darījumu saraksts, kuros Krievijas nodokļu dienesti var kontrolēt cenas nodokļu piemērošanas nolūkos;
 • paplašināts iesaistīto pušu saraksts;
 • turpmāk Krievijas nodokļu dienestiem būs jāpierāda to, ka kontrolēto darījumu cenas neatbilst tirgus cenām;
 • Krievijas transfertcenu veidošanas galvenais princips ir darījumu veikšana pēc tirgus nosacījumiem;
 • atcelti esošie atvieglojumi, kuri pieļāva kontrolējamo cenu atšķirību no tirgus cenām par 20%;
 • paplašināts informācijas avotu saraksts tirgus cenu noteikšanai;
 • kā viens no salīdzināšanas faktoriem ieviesta funkcionālā analīze;
 • noteiktas jaunas tirgus cenu noteikšanas metodes – salīdzinošās rentabilitātes un peļņas sadales metodes;
 • ieviestas prasības par transfertcenu veidošanās atskaišu un dokumentu iesniegšanu;
 • ieviests transfertcenu veidošanās audits, kuru veiks Federālais nodokļu dienests;
 • ieviestas sankcijas par transfertcenu veidošanas atskaišu un dokumentu neiesniegšanu. Laika periodā no 2012.-2013. gadam sankcijas netiks piemērotas, ja transfertcenu veidošana tiks koriģēta;
 • ieviestas vienpusējas un daudzpusējas vienošanās ar cenu iepriekšēju noteikšanu Krievijas uzņēmumiem, kuri reģistrēti kā lielākie nodokļu maksātāji.

Saskaņā ar likumprojektu, jaunie noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī. Jauno transfertcenu veidošanas noteikumu ieviešana liks Krievijā darbību organizējošiem uzņēmumiem pārskatīt savas transfertcenas veidošanas metodes un pielāgot tās jaunajiem noteikumiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.