Šveices akorda nodokļa reforma

2011. gada 11. jūlijs, 14:42 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Šveice, Informācijas avots: Tax-News.com

Šveices Federālā padome paziņojusi par iecerētajiem plāniem mainīt akorda nodokli, kuru Konfederācija ietur no turīgām ārvalstu personām. Nodokļa maiņas mērķis ir izveidot nodokļu piemērošanas kārtību daudz taisnīgāku, bet pašu sistēmu – daudz pieņemamāku, tajā pašā laikā saglabājot Šveices kā uzturēšanās vietas pievilcību.

Pēc Šveices Federālā finanšu departamenta (Federal Department of Finance – FDF) viedokļa, ārvalstu personām, kuras kļūst par Šveices pastāvīgajiem iedzīvotājiem, bet nesaņem ienākumus valstī, arī nākotnē vajadzētu saglabāt tiesības maksāt nodokļus ņemot vērā to dzīvošanas izmaksas.

Federālā padome piedāvā virkni pasākumu, kuri paredz ieviest stingrākus noteikumus esošajā sistēmā, tai skaitā tā piedāvā plānu, saskaņā ar kuru ar nodokli apliekamā bāze turpmāku būtu ne mazāka kā dzīvošanas izmaksas septiņkārtīgā apmērā. Šobrīd tā ir noteikta ar pieckārtīgā apmērā.

Tāpat piedāvāts, lai gada ieņēmums personām, kuras izmantotu šo sistēmu, būtu ne mazāks kā 400 000 CHF (324 214 EUR). Kas attiecas uz kantonu nodokļiem, tad tiek plānots, ka kantoni paši noteiks minimālo summu.

FDF ziņo, ka attiecībā uz personām, kuras šobrīd maksā akorda nodokli, esošā nodokļu likumdošana darbosies vēl piecu gadu garumā.

Kā argumentu par labu Federālās padomes piedāvājumam FDF min faktu, ka pēdējos gados akorda nodokļi kļūst par pieaugošas kritikas priekšmetu. Padomes piedāvātie pasākumi, kuru mērķis ir vienkāršot nodokļu aplikšanu, ir virzīti uz to, lai nodoklis būtu pieņemams, tas garantētu Šveices kā uzturēšanās vietas ekonomiskās priekšrocībās un nodrošinātu taisnīgu nodokļu piemērošanu, atzīmē FDF.

Federālā padome paļaujas uz to, ka lielākā daļa fizisko personu, kuras šobrīd maksā akorda nodokli, paliks Šveicē, kā arī uzsver, ka reforma veicinās federālo ieņēmumu pieaugumu.

Sava ziņojuma noslēgumā FDF skaidro, ka Šveices kantoniem ir tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus turpināt piemērot nodokli un atsaucas uz 2009. gadā veikto referendumu Cīrihes kantonā, kurā tika nolemts atcelt akorda nodokli ar 2010. gadu. Līdzīgi procesi turpinās arī citos kantonos.

Šveices Federālā padome iesniegusi atbilstošus priekšlikumus parlamentam.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.