Francija balso par Tobina nodokļa ieviešanu ES

2011. gada 5. jūlijs, 15:32 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Eiropas Savienība, Informācijas avots: Tax-News.com

Liels solis uz priekšu, kurš turklāt ir arī simbolisks, bija Francijas Nacionālās asamblejas praktiski vienbalsīgais balsojums par Eiropas rezolūciju, kuras mērķis ir vienota nodokļa ieviešana Eiropā par visām finanšu operācijām.

Saskaņā ar rezolūciju, ar nodokli 0,05% apmērā tiks apliktas visas finanšu operācijas, tai skaitā darījumi fondu tirgū un ārpus tā, kā arī operācijas valūtu tirgū. Iekasētie nodokļi tiks izmantoti dzīvībai svarīgas palīdzības sniegšanai un cīņai ar klimata izmaiņām.

Par šāda nodokļa ieviešanas neatgriezenisku mērķi Eiropas Parlaments lēma martā, kad apstiprināja ziņojumu, kurā aicina Tobina nodokli ieviest visā pasaulē vai Eiropas līmenī. Pēc šī ziņojuma, Eiropas valstu vadītāji un valdības apsolīja novirzīt visus spēkus šī nodokļa izveidei eirozonā un ES, kā arī starptautiskajā līmenī.

Kopš gada sākuma, kad Francija kļuva par savienību G20 un G8 prezidējošo valsti, Francijas prezidents Nikolā Sarkozī ir kļuvis par vadītāju kustībai saistībā ar „niecīgā” nodokļa ieviešanu finanšu operācijām, kuru varēs izmantot attīstības palīdzības sniegšanai.

Janvārī, vispasaules ekonomiskajā forumā Davosā, Sarkozī savas runas laikā atzina, ka projekts par nodokļa ieviešanu joprojām saskaras ar zināmu pretestību un viņš aicināja izveidot „nelielu, vadošo valstu pārstāvju grupu”, lai nodrošinātu iegūto līdzekļu izmantošanas kontroli un solījumu izpildi. Pēc Sarkozī apgalvojuma, pēc vairākiem gadiem šādam piemēram sekos arī citas valstis.

Līdz šim brīdim Vācija un Austrija bezierunu kārtībā izteikušas atbalstu idejai par šāda nodokļa ieviešanu Eiropas līmenī, lai arī citas Eiropas valstis brīdina, ka šāds nodoklis var izraisīt kapitāla aizplūdi.

Tomēr neievainojamais Sarkozī optimisms saņēma spēcīgu triecienu tad, kad Vācijas parlaments nobalsoja pret Eiropas rezolūciju, jo tai aktīvi iebilda valdošā Kristīgi demokrātiskās apvienības partija.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.