Krievijas Federācijas inovāciju politikas apskats 2011

2011. gada 30. jūnijs, 15:06 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievija, Informācijas avots: OECD Info RU

„Krievijas Federācijas inovāciju politikas apskats 2011”, kurš sagatavots sadarbībā ar Krievijas Izglītības un zinātnes ministriju, norāda uz augstu izglītības kopējo līmeni un noteiktu zinātnes un tehnoloģiju nozaru attīstību.

Tai pat laikā tas vērš uzmanību uz zemu inovāciju aktivitātes līmeni uzņēmumos, konkurences trūkumu un neefektīvu infrastruktūru.

Krievijas politiskās iniciatīvas valsts struktūru un ekonomikas modernizācijas jomā liecina par apzinātu nepieciešamību atteikties no „vārās” stratēģijas un pāriet uz intensīvākām metodēm. Tomēr esošā inovāciju politika ir pārāk koncentrējusies uz augstām tehnoloģijām, tātad atstāj bez uzmanības lielu daļu Krievijas ekonomikas, teikts apskatā.

Apskata autori rekomendē pārcelt inovāciju „smaguma centru” Krievijā uz ražojošiem uzņēmumiem, zemo tehnoloģiju nozari un pakalpojumu sektoru, kā arī palielināt tēvijas inovāciju potenciālu ar ārvalstu resursu zināšanām.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.