Uzbekistāna un Vācija pārrunā sadarbības iespējas

2011. gada 29. jūnijs, 12:21 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Uzbekistāna, Vācija, Informācijas avots: Tax-News.com

Uzbekistāna un Vācija veikušas pārrunas par finanšu un tehnisko sadarbību. Sarunās apspriestas arī valdības reformas, jaunie projekti un investīcijas.

Pārrunas notika 9. jūnijā Taškentā un tajās piedalījās ministri, tai skaitā atbildīgie par ārējo ekonomisko sadarbību, tirdzniecību, investīcijām, ekonomiku, banku un finanšu jomu, kā arī Uzbekistānas un Vācijas uzņēmumu pārstāvji.

Uzbekistānas valdība pārrunas nosauca par iespēju Vācijas dalībniekiem iepazīsties ar Uzbekistānas privatizācijas un ekonomisko reformu procesiem. Tāpat tika apspriesta brīvā industriāli-ekonomiskā zona Navoi, tās piedāvātie izdevīgie nosacījumi un iespējas.

Sarunu dalībnieki runāja arī par jaunu, kopēju projektu attīstības un realizācijas potenciālu. Vēl dienas kārtībā bija iekļauti investīciju, finanšu un tehniskās sadarbības jautājumi, kā arī tiešo kontaktu veidošana starp uzņēmumiem.

Pēc Uzbekistānas valdības domām, Vācija ir aktīvs investors un tās investīcijas ekonomikā šobrīd pārsniedz 1 miljardu EUR. Vienošanās par partnerību un sadarbību starp Uzbekistānu un Eiropas Savienību paredz nodokļu atvieglojumu režīmu tirdzniecībai starp abām valstīm un tā rezultātā pēdējos gados stabili palielinājies divpusējās tirdzniecības apjoms, kurš aizvadītajā gadā pārsniedza 483 miljonus USD.

Pēc valdības datiem, šobrīd pastāv 114 kopuzņēmumi, kuri izveidoti ar Vācijas investoru dalību, bet 49 Vācijas uzņēmumiem ir pārstāvniecības Uzbekistānā. Šie uzņēmumi savu darbību veic tādās jomā kā vieglā rūpniecība, medicīna un farmācija, pētniecība, tirdzniecība, zemkopības produktu pārstrāde, pasažieru un kravu pārvadājumi, automašīnu pakalpojumi. Vācijas bankas piedalās lielos investīciju projektos un veic kopējus pētījumus rūpniecības, zemkopības un dabas resursu pārvaldības jomās.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.