Dānija noslēdz ar Ķīnu abpusēju vienošanos par cenām

2011. gada 28. jūnijs, 17:35 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Dānija, Ķīna, Eiropas Savienība, Informācijas avots: PWC

Kā ziņo Dānijas Nodokļu pārvalde, pēc divu abpusēju vienošanos noslēgšanas pirms diviem gadiem par cenu iepriekšēju noteikšanu attiecībā uz vadošajām Dānijas tehnoloģiju kompānijām, Dānijas un Ķīnas nodokļu iestādes noslēgušas trešo vienošanos par cenu iepriekšēju noteikšanu.

Šobrīd Dānija ir vienīgā Eiropas valsts, kura noslēgusi ar Ķīnu abpusēju vienošanos par cenu iepriekšēju noteikšanu. Tomēr, ņemot vērā ekonomiskās sadarbības paplašināšanu starp Eiropu un Ķīnu, pastāv liela iespējamība, ka arī citas Eiropas valstis noslēgs ar Ķīnu līdzīgas vienošanās.

Dānijas Nodokļu ministrijas pastāvīgais sekretārs Peters Lofts, kurš parakstīja vienošanos no Dānijas puses, paziņoja, ka vienošanās „norāda uz ciešo sadarbību starp Ķīnas un Dānijas nodokļu iestādēm un tā izveidojusies vairāku gadu garumā, pateicoties tādām vienošanām kā šī. Abpusējas vienošanās nodokļu piemērošanas jomā, kā šī cenu iepriekšējas noteikšanas vienošanās, atrisina esošos un nākotnē iespējamos strīdus par transfertcenu veidošanos. Šādas vienošanās ne tika rada finanšu noteiktību un stabilitāti, bet arī veido ceļu starpvalstu investīcijām un tirdzniecībai.”

Kā teikts ziņojumā, šobrīd Dānijai ir 18 vienošanās par cenu iepriekšēju noteikšanu, divas no tām noslēgtas 2011. gadā. Vēl 8 vienošanās atrodas pārrunu procesā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.