Spānijas nodokļu atvieglojumi atzīti par nelikumīgiem

2011. gada 22. jūnijs, 16:30 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Spānija, Eiropas Savienība, Informācijas avots: Tax-News.com

Eiropas tiesa atbalstījusi Eiropas Komisijas lēmumu par to, ka Basku reģionā piedāvātās nodokļu atlaides no jauna veidojamām kompānijām ir valsts palīdzība un atlaides nav savienojamas ar visu tirgu. Tādējādi Spānijas valdībai būtu jāatgūst šie līdzekļi atpakaļ.

2001. gada 20. decembrī Komisija atzina, ka no jauna izveidojamām firmām trīs Basku provincēs piedāvātā finanšu palīdzības shēma, kura uz 10 gadiem atbrīvoja kompānijas no ieņēmumu nodokļa maksājumiem, sniedz priekšrocības konkrētām kompānijām. Spānija saņēma norādījumu iekasēt šos finanšu līdzekļus, kuri tika piedāvāti kā palīdzība minētās shēmas ietvaros. 2007. gada 20. septembrī Eiropas tiesa konstatēja, ka Spānija nav izpildījusi tai noteiktos pienākumus šo līdzekļu iekasēšanā.

Trīs reģioni iesniedza apelācijas sūdzību par Eiropas tiesas lēmumu, jo uzskatīja, ka nodokļu shēmas bija „pastāvošā” valsts palīdzība un Komisija, klusējot, bija atbalstījusi tās piecu gadu garumā, kamēr nesaņēma sūdzību no kādas atvieglojumu saņēmušas kompānijas konkurenta 2000. gadā. Tomēr vēlāk šī apelācija tika noraidīta ar Eiropas tiesas lēmumu 9. jūnijā. Ar tiesas lēmumu tika noraidīta arī apelētāja sūdzība par to, ka Pirmās instances tiesa (šobrīd Kopējās jurisdikcijas tiesa) ignorēja pierādījumu vākšanas reglamentu un tiesības par taisnīgu tiesas procesa norisi.

Papildus tam, Eiropas tiesa noraidīja apelētāja apgalvojumu, ka tiesas process tika ievilkts, jo Spānija nespēja nodrošināt sadarbību ar Komisiju jautājumā par pieprasījumu sniegt informāciju par nodokļu shēmām kopš 1996. gada un, galvenais, nepaziņoja Eiropas Komisijai par šādu shēmu esamību.

„Procesā iesaistītās vietējās valdības nevar atsaukties uz ievilktu tiesas procesu, jo tās pašas to veicināja, nevēloties sadarboties un slēpjot informāciju par palīdzību,” – teikts tiesas paziņojumā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.