Džersija maina nodokļu piemērošanas kārtību

2011. gada 22. jūnijs, 16:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Džersija, Informācijas avots: Investors Offshore.com

Džersijas finanšu ministrs Filips Ozufs paziņojis par piedāvātajām izmaiņām nodokļu piemērošanas likumā, kuru mērķis ir piesaistīt salai turīgas privātpersonas.

Ja jaunā sistēma tiks apstiprināta, tā novērsīs atšķirīgo pieeju ieņēmumiem, kuri tiek iegūti Džersijā un ārpus tās robežām. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, turīgu imigrantu (personas, kuras kļūs par rezidentiem saskaņā ar noteikumu 1(1)(k) punktu par rezidenta statusa piešķiršanu) ieņēmumiem tiks piemērotas sekojošas likmes: līdz 625 000 GBP – 20%, bet pārējiem ieņēmumiem – likme 1%. Šāda kārtība attieksies uz personām, kuras pirmo reizi iesniegs pieteikumu par rezidenta statusa iegūšanu brīdī, kad jaunie noteikumi stāsies spēkā vai vēlāk.

Šobrīd turīgas personas, kuras ieguvušas rezidentu statusu saskaņā ar atbilstošo noteikumu 1(1)(k) punktu, maksā nodokli ar likmi 20% apmērā par pirmo 1 miljonu GBP, par nākamajiem 500 000 GBP 10% nodokli un 1% par pārējiem ienākumiem.

Ozufs paskaidroja, ka esošais režīms, kurš paredz visus Džersijā saņemtos ienākumus aplikt ar nodokli 20% apmērā, negatīvi ietekmē turīgu privātpersonu investīcijas Džersijā, jo ienākumiem, kas gūti salā, tiek piemērots daudz augstāks nodoklis nekā investīcijām ārpus Džersijas.

Tomēr, sākot ar 2010. gada decembri, no turīgām privātpersonām tiek pieprasīta ikgadēja maksa Džersijas valsts kasē ne mazāk kā 125 000 GBP apmērā, lai gan iepriekš šī summa bija 100 000 GBP.

Izmaiņas likumā atbilst finanšu ministra paziņojumam, kurš tika pausts 2010. gada decembrī.

Paskaidrojot lēmumu, Ozufs paziņoja: : Mums ir nepieciešama vienkārša un konkurētspējīga nodokļu likumdošana, kura motivētu turīgas personas veikt investīcijas vai veidot biznesu Džersijā. Mēs esam ieinteresēti investoru piesaistē un mums jādara viss iespējamais, lai radītu viņos sajūtu, ka Džersija ir atvērta biznesam.

Mēs turpināsim pētīt nodokļu režīmu un budžetā tiks iekļauti jauni uzlabojumi. Šī iniciatīva ir pirmais solis, lai salai piesaistītu vēl vairāk turīgas personas.”

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.