Gērnsijas delegācijas atskaite par vizīti Maskavā

2011. gada 17. jūnijs, 17:03 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Gērnsija, Krievija, Informācijas avots: Tax-News.com

Gērnsijai ir liels potenciāls biznesa attiecību paplašināšanai ar Krieviju. To paziņoja Gērnsijas finanšu pakalpojumu nozares delegācijas grupa, kura maija vidū apmeklēja Maskavu.

Guernsey Finance (salas finanšu pakalpojumu nozares starptautiskās attīstības aģentūra) izpilddirektora vietniece Fiona le Paudavena paziņoja: „Mēs aizvadījām daudz dažādas un ļoti produktīvas tikšanās. Mūs labi uzņēma un mēs sajutām lielu interesi par finanšu pakalpojumiem, kurus var piedāvāt Gērnsija. It īpaši par ieguldījumu struktūru veidošanu. Mēs tikāmies ne tikai ar jau esošajiem partneriem, bet izveidojām arī daudz jaunus kontaktus. Tādējādi mums šobrīd ir daudz iespēju mūsu darba turpināšanai gan Krievijā, gan Londonā.”

Gērnsijas delegācijas sastāvā bija Le Paudavena, PKF direktors Gērnsijā un Finanšu foruma Gērnsijā, Krievijā un Austrumeiropā (GREEFF) priekšsēdētājs Stjuarts Filips, investīciju kompānijas State Sreet Normandijas salu pakalpojumu direktors Džerlads Hau un tulks no kompānijas Accent Multilingual Services.

Vizītes laikā notika tikšanās Lielbritānijas vēstniecībā un Krievijas-britu tirdzniecības palātā, kā arī tika organizētas tikšanās ar investīciju banku augstāko vadību, investīciju pārvaldīšanas uzņēmumiem un vadošajām juridiskajām firmām.

Le Paudavena atzīmēja: „Ir skaidrs, ka Krievijas ekonomiskā izaugsme un attīstība liecina par šīs valsts lielu potenciālu, tomēr pastāv arī šķēršļi attiecībā uz biznesa veikšanu Krievijā, kurus būs jāpārvar. Taču nevajag tos pārspīlēt – pastāv pazīmes par lēnu, bet stabilu reformu veikšanu, kas ļaus palielināt korporatīvās ētikas caurspīdīgumu un standartus. Starp citu, kāds fonda pārvaldnieks, kurš jau izveidojis struktūru Gērnsijā, atzīmēja, ka izvēlējies mūsu salu tieši dēļ tās reputācijas kā jurisdikciju ar augstu regulēšanas un caurspīdīguma līmeni. Šāds viedoklis Krievijā kļūst aizvien populārāks un līdz ar to sadarbība ar Gērnsiju kļūst aizvien veiksmīgāka.”

Noslēguma viņa teica: „Vizīte delegācijas dalībniekiem, GREEFF biedriem un nozarei kopumā deva daudz vielas pārdomām, jo potenciālo iespēju ir daudz. Tomēr biznesa piesaiste nenotiks stundas laikā: speciālistiem un firmām nāksies patērēt laiku un resursus, ja tās vēlēsies izmantot atvērtās iespējas.”

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.