Krievija pievienosies OECD grupai cīņai pret kukuļošanu

2011. gada 14. jūnijs, 15:35 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievija, Informācijas avots: Tax-News.com

Krievijai piedāvāts iestāties vienā no OECD nozīmīgākajām grupām, kura cīnās pret kukuļošanu, kā arī vienlaikus tai izteikts piedāvājums pievienoties OECD Konvencijai par cīņu pret kukuļošanu. Tas viss saistīts ar pārrunu vešanu par Krievijas iestāšanos šajā organizācijā.

OECD ministru padomes sēdē 25. maijā tika veikta vēstuļu apmaiņa starp OECD ģenerālsekretāru Anhelu Guria, Krievijas ārvalstu lietu ministra pirmo vietnieku Andreju Deņisovu un Krievijas ekonomiskās attīstības ministru. Vēstulēs Krievijai tika izteikts oficiāls piedāvājums iesaistīties OECD darba grupā cīņai pret kukuļošanu, kā arī pievienoties atbilstošajai konvencijai.

Konvencija stājās spēkā 1999. gadā un tā atzīst par pretlikumīgu ārvalstu amatpersonu uzpirkšanu laikā, kad tiek veikti starptautiski darījumi. OECD Konvencija ir vērsta uz efektīvas cīņas pret kukuļošanu nodrošināšanu, nosakot valsts uzraudzību un kontroli no ekspertu puses, tādā veidā radot godīgas konkurences nosacījumus.

Maija sākumā Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs parakstīja likumu, kurā, pēc OECD domām, kukuļa došana ārvalstu amatpersonai tiek skaidri noteikta kā pretlikumīga darbība, kā arī likums ievērojami palielina naudas soda sankcijas gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kuras dod kukuļus ārvalstu amatpersonām, lai iegūtu komerciālu labumu.

Pirmo reizi Krievija iesniegumu par pievienošanos Konvencijai iesniedza 2009. gada februārī un, ja tiks saņemts parlamenta atbalsts, Krievija pievienosies tām četrām citām valstīm, kuras nav OECD locekles (Argentīna, Brazīlija, Bulgārija un Dienvidāfrika), bet jau ir parakstījušas to.

Guria, komentējot uzaicinājumu, teica: „Tas ir svarīgs etaps ceļā uz Krievijas iestāšanos OECD. Tas pasvītro to, ka Krievijas valdība uzskata cīņu pret kukuļošanu un korupciju kā prioritāru virzienu”.

Pēdējo nedēļu laikā OECD jau otro reizi izsaka atbalstu Krievijas darbībām. 17. maijā Guria pozitīvi atsaucās par izmaiņām Krievijas transfertcenu veidošanas noteikumos, kuru mērķis ir veicināt efektivitāti un mazināt iespēju izvairīties no nodokļu nemaksāšanas. Kā paziņoja OECD, šie likuma grozījumi lielā mērā atbilst OECD Rekomendācijām par transfertcenu veidošanu starptautiskiem uzņēmumiem un nodokļu ziņām. Pēc OECD domām, šo rekomendāciju ievērošana ir svarīgs punkts sarunās par Krievijas pievienošanos šai organizācijai.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.