Šveicei jānovērš nodokļu likumdošanas caurumi

2011. gada 10. jūnijs, 12:12 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Šveice, Informācijas avots: Financial Times

Šveicei nepieciešams novērst caurumus nodokļu likumdošanā, lai tā atbilstu starptautiskajiem standartiem. Tas pagalvots apskatā, kurš tuvākajā laikā tiks publicēts.

2009. gadā Šveice piekrita novērst sen pastāvošās problēmas un ieviest starptautiskos caurspīdīguma standartus. Tomēr, pēc ekspertu vērtējuma, Šveice, lai tā tiktu atzīta par „derīgu”, ir jāievieš tādu politiku, kas ļautu vieglāk identificēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šāda rekomendācija tiks sniegta Starptautiskajā forumā, kurā tiks izskatīti jautājumi par caurspīdīgumu un informācijas apmaiņu saistībā ar nodokļu piemērošanu. Forums notiks Parīzē un to organizē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Grupa, kas izveidota, lai cīnītos ar starptautisku nodokļu nemaksāšanu, sekos līdzi dažādu valstu panākumiem, tai skaitā arī Francijai, Itālijai un ASV. Tomēr uzmanības centrā būs Šveice – pasaulē lielākā privāto fondu aktīvu turētāja un bankas noslēpuma cietoksnis.

Apskatā tiks atzīmēta arī Bernes konsekvences trūkums, jo tā bija piekritusi ieviest OECD standartus nodokļu sadarbības jomā, bet nav spējusi tos realizēt savos pēdējos divos līgumos par izvairīšanos no dubultās nodokļu piemērošanas. Nesakritība attiecas uz ziņām, kuras jāsniedz, lai konstatētu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un Šveices pieņemtajiem attiecīgajiem mēriem. Berne ar apmulsumu atzina, ka 2009. gadā noslēgtajās jaunajās vienošanās par nodokļiem nav izdevies pilnā mērā atspoguļot OECD standartus. Šveices finanšu ministrs apsolīja, ka labojumi likumdošanā tiks ieviesti februārī.

Ekspertu atzinumā ir izteikts brīdinājums, ka situācija var sarežģīties, ja izmaiņas netiks ieviestas līdz nākamajam gadam. Turklāt šīm izmaiņām var rasties pretestība no Šveices parlamenta.

Identifikācijas jautājums Šveicei kļūs par apņemšanās nopietnības pārbaudi. Ja nepieciešamās izmaiņas netiks veiktas vai to ceļā iestāsies parlaments, var atjaunoties starptautiskā neapmierinātība saistībā ar Šveices attieksmi pret bankas noslēpuma saglabāšanu.

„Jā, viņi apsolīja ieviest jaunu ēru saistībā ar caurspīdīgumu un informācijas apmaiņu, bet līdz pat šim brīdim tas nav izdarīts. Uzticību vairs neraisa arī viņu valdība pēdējā brīža paziņojums, ka tagad tā sāks rīkoties,” – tāds bija kādas ārvalstu amatpersonas komentārs, kura vēlējās palikt anonīma.

ASV un Francija pozitīvi atsaucās uz Šveices mēģinājumiem, tomēr citas valstis, it īpaši Itālija, izrādīja skepticismu.

Šveice apgalvo, ka šāda situācija ir izveidojusies pārskatīšanās pēc un tā sakarā Bernē jau sākta iekšējā izmeklēšana. Šajā mēnesī Šveices federālā nodokļu pārvalde jau zaudēja dažus savus pienākumus, kuri tika nodoti jaunai Finanšu ministrijas struktūrvienībai. Pienākumi tika atdoti citai organizācijai, jo federālā nodokļu pārvalde nespēja paredzēt pieļautās kļūdas politiskās sekas.

„Mēs nenovērtējām to, kāds politiskais ugunsgrēks var izcelties saistībā ar šo jautājumu,” – paziņoja Šveices valdība, kura noraida jebkādus pārmetumus par kaut kādiem politiskiem motīviem notikušajā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.