Apstiprina izmaiņas likumā par transfertcenu veidošanu

2011. gada 9. jūnijs, 16:15 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievija, Informācijas avots: Tax-News.com

Izmaiņas Krievijas noteikumos par transfertcenu veidošanu, kuru mērķis ir paaugstināt efektivitāti un ierobežot izvairīšanos no nodokļiem, ir apstiprināti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO). Organizācija uzskata, ka šīs izmaiņas nodrošinās lielāku noteikumu atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Krievija, kura šobrīd risina sarunas par iestāšanos ESAO, jauno likuma par transfertcenu veidošanu redakciju publicēja 4. maijā. Šis likumprojekts paredz lielāku atbilstību ESAO rekomendācijām par transfertcenu veidošanu starptautiskiem uzņēmumiem un nodokļu pārskatiem. Pēc ESAO apgalvojuma, šo starptautiski atzīto nodokļu piemērošanas standartu ievērošana ir galvenais nosacījums, lai varētu pievienoties šai organizācijai.

Apstiprinot šo iniciatīvu, ESAO ģenerālais sekretārs Anhels Guria teica: „Esmu pateicīgs, ka Krievija apņēmās mainīt savu likumdošanu saistībā ar transfertcenu veidošanu, lai tā atbilstu starptautiskajiem standartiem. Jaunais likums par transfertcenu veidošanu būs ne tikai kā nozīmīgs solis Krievijas valsts kases aizsardzībai, bet nodrošinās daudz precīzāku nodokļu režīmu, kā arī pasargās starptautiskās kompānijas no dubultās nodokļu aplikšanas. Tas pozitīvi ietekmēs arī tiešo investīciju piesaisti”.

Ja jaunais likums tiks apstiprināts Krievijas parlamentā, tas stāsies spēkā 2012. gada janvārī.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.