Gērnsijas apdrošināšanas nozare kļūst pievilcīgāka

2011. gada 8. jūnijs, 12:07 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Gērnsija, Avots: Tax-news

Solvency II projekts ietver sevī normatīvas prasības attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām, kas darbojas Eiropas Savienībā. Paredzēts, ka šī direktīva stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Eiropas Savienības apdrošināšanas likumdošanas mērķis ir veicināt vienota apdrošināšanas pakalpojumu tirgus attīstību Eiropā, tai paša laikā nodrošinot adekvātu patērētāju aizsardzības līmeni. Trešās paaudzes apdrošināšanas direktīvas ievieš „ES pasi” (vienotu licenci) apdrošinātajiem, vadoties pēc minimālās harmonizācijas un sasvstarpējas atzīšanas koncepcijas. Daudzas dalībvalstis secināja, ka esošas minimālās ES prasības nav pietiekamas, un veica savas reformas, kas noveda pie situācijas, ka ES pastāv normatīvu prasību maisījums.

Toties daudzi uzskata Solvency II prasības par pārmērīgām, un Gērnsija – viens no vadošiem kaptīvu apdrošināšanas sabiedrību reģistratoriem – nolēma, ka neprasīs no savām apdrošināšanas kompānijām Solvency II prasību ievērošanu.

Gērnsija sagaida, ka būtiski pieaugs šajā jurisdikcijā reģistrētu kaptīvu apdrošināšanas kompāniju skaits, jo tiks labāk izprastas ar Solvency II prasību ievērošanu saistītas sekas.

Analītiķi domā, ka Solvency II prasības var būt piemērojamas komercapdrošinātājiem, kas strādā ar plašo sabiedrību, bet daudzi kaptīvas apdrošināšanas menedžeri un īpašnieki uzskata, ka lielākai daļai tradicionālu kaptīvu apdrošinātāju pietiktu arī ar Starptautiskās apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācijas standartiem. Tas varētu atšķirt Gērnsiju no citiem domiciliem.

Kaptīvas apdrošināšanas kompānijas ir apdrošināšanas kompānijas, kas ir nodibinātas ar noteiktu mērķi finansēt riskus, saistītus ar to mātes grupu vai grupām, bet reizēm tās apdrošina arī grupas klientu riskus. Kaptīvas apdrošināšanas izmantošana ir risku pārvaldīšanas metode, kuras ietvaros uzņēmums nodibina savu meitas apdrošināšanas sabiedrību, lai finansētu savus nesadalītus zaudējumus formālajā struktūrā. Kaptīvas apdrošināšanas kompānijas bieži nodrošina gan aizsardzību no biznesa riskiem, gan iespēju pārvaldīt grupas ar nodokļiem saistītus riskus.

Papildu informāciju par kaptīvām apdrošināšanas kompānijām jūs varat saņemt pie ABLV Corporate Services aktīvu strukturēšanas nodaļas darbiniekiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.