Alternatīva sistēma ar nodokli apliekamas peļņas aprēķinam ES

2011. gada 3. jūnijs, 10:24 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Eiropas Savienība, Avots: PWC

Eiropas Savienība nesen publicēja detalizētus priekšlikumus par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB). Šī būs alternatīva sistēma, izmantojot kuru, kompānijas varēs izvēlēties veikt vienu aprēķinu ar nodokli apliekamai peļņai, pielietojot ES vienotus noteikumus un aizpildot vienu nodokļu deklarāciju.

Šādi aprēķināta ar nodokli apliekama bāze būs sadalīta starp ES dalībvalstīm pēc noteiktas formulas, balstoties uz pamatlīdzekļiem, darbaspēku un pārdošanas atrašanas vietu. Tagad šis piedāvājums tiks apspriests Eiropas parlamentā, un pēc tam būs jāsaņem apstiprinājums no dalībvalstīm Padomē.

2011.gada 11.aprīļa īsajā vēstulē parlamentam Nīderlandes valdība paskaidroja, kāpēc tā nepiekrīt KKUINB, kāda tā tiek piedāvāta šobrīd. Nīderlandes valdība min dažus iebildumus, kuri ir apkopoti zemāk:

  1. KKUINB izraisīs investīciju un IKP samazinājumu.
  2. Pieaugs valdību izmaksas atbilstības nodrošināšanai, jo ES valstīm būs jāuztur divas nodokļu sistēmas vienlaicīgi, t.i. vietēju un ES nodokļu sistēmu.
  3. Sadalījumā netiek ievēroti galvenie vērtības faktori, tādi kā nemateriālie un finanšu aktīvi.
  4. Bažas izraisa piedāvātais noteikums, ka par galveno tiks uzskatīta tā ES valsts, kur atrodas holdinga mātes kompānija. Ja šajā valstī nav iespējams veikt padziļinātu nodokļu auditu, tas ietekmēs visu Eiropā gūtu ar nodokli apliekamu peļņu.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.