Bahamas maina noteikumus par rezidenta statusa piešķiršanu

2011. gada 31. maijs, 16:40 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Bahamu salas, Nevisa, Avots: Tax-news

Lai palielinātu savu kā ārvalstu investīciju centra pievilcīgumu, Bahamu salas ieviesa būtiskas izmaiņas savā rezidences piešķiršanas politikā saistībā ar investīcijām, paātrinot rezidences pieteikuma izskatīšanu.

Tika veiktas izmaiņas Bahamu Nacionālajā investīciju politikā, ko valdība pasludina par domātu valsts biznesa un investīciju vides noteiktības un caurspīdīguma palielināšanai.

Saskaņā ar jauniem noteikumiem, investoriem un fiziskām personām, kas iegādāsies mājokli par 1,5milj.USD un vairāk, pieteikums rezidenta statusa saņemšanai būs izskatīts ātrāk.

Ja šāds statuss tiek piešķirts, tad persona to iegūst uz visu savas dzīves garumu un saņem tiesības dzīvot un strādāt Bahamās. Lai saņemtu pastāvīga rezidenta statusu, fiziskai personai ir jāveic investīcijas vismaz 500000USD apmērā. Un tagad, ja investīcijas būs 1,5milj.USD un vairāk, pieteikums tiks izskatīts 21dienas laikā.

Vēlamies atgādināt, ka tā saucamas „salu valstis” bieži piedāvā iespējas saņemt pastāvīga rezidenta statusu vai pilsonību (pasi). Piemēram, Nevisa piešķir pilsonību, ja tiek veikta 350000 USD lielā investīcija nekustamajā īpašumā vai ziedojot 200000 USD ekonomikas attīstības fondā. Jauni salu valstu rezidenti bieži var nemaksāt ienākuma nodokli no viņu ienākumiem un arī var brīvi (bez vīzas) pārvietoties daudzās valstīs. Līdz ar to investors, kas ieguva Nevisas pasi, var brīvi doties uz Lielbritāniju, Kanādu, Šengena valstīm un 40 citām valstīm.

Papildus informāciju par rezidences maiņu jūs varat saņemt pie ABLV Corporate Services aktīvu strukturēšanas nodaļas darbiniekiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.