Kiprā apstiprināts banku nodoklis

2011. gada 16. maijs, 17:10 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Kipra, Informācijas avots: KPMG

2011. gada 14. aprīlī Kipras parlaments pieņēma likumu par banku nodokli, kurš ieviests cīņai pret finanšu krīzi un Neatkarīgā finanšu stabilitātes fonda veidošanai finanšu institūcijām. Lai arī likumprojektā bija paredzēts ieviest šo nodokli uz laiku līdz diviem gadiem, likuma gala versijā šis nodoklis apstiprināts kā pastāvīgs.

Banku nodoklis tiks ieturēts no kopējās noguldījumu summas (rezidentu un nerezidentu) katra gada 31. decembrī. Šis nodoklis noteikts 0,095% apmērā. Vienlaikus noteikts, ka kopumā šis nodoklis nedrīkst pārsniegt 20% no finanšu organizācijas kopējās aprēķinātās nodokļu summas, kuru novērtē nodokļu dienests.

Paredzēts, ka nodokļa ieviešana 2011. un 2012. gadā ienesīs valsts budžetā 60 miljonus eiro katru gadu. No šiem 120 miljoniem eiro 70 miljoni (35/60) tiks izmantoti valsts budžeta deficīta samazināšanai, valsts parāda apkalpošanai un valsts izdevumu apmaksai. Atlikušie 50 miljoni eiro (25/60) 2011. un 2012. gadā tiks novirzīti speciālā valdības kontā, lai uzlabotu tās finanšu rādītājus, bet 2013. gada martā šie līdzekļi tiks pārvesti uz Neatkarīgo finanšu stabilitātes fondu.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.