Kārtējās MS un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas pārrunas notiks Ženēvā

2011. gada 6. aprīlis, 10:16 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija, Šveice, Lihtenšteina, Informācijas avots: Profinance Kazakhstan

Trešais sarunu raunds, lai noslēgtu vienošanos par brīvu tirdzniecību starp Muitas savienību (MS) – Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija – un Eiropas brīvās tirdzniecības asociāciju (EBTS), plānots augusta beigās Ženēvā (Šveice). Otrais raunds notika Almatā un noslēdzās 2011. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar paziņojumu, šo sarunu ietvaros EBTS valstis apstiprināja gatavību sniegt bez nodevu pieeju rūpniecības preču tirgum no vienošanās noslēgšanas brīža bez jebkādiem izņēmumiem. Turklāt, panākta vienošanās, ka MS piedāvās savus tarifu priekšlikumus šā gada augusta sākumā. Jau iepriekš apspriests, ka MS pārskatīs brīvās tirdzniecības izņēmumus attiecībā uz atsevišķām precēm, kuras ir jūtīgas minētās apvienības dalībvalstīm.

Panākta arī vienošanās, ka MS jau nākamajā sarunu raundā iesniegs pieteikumus tarifu samazinājumam attiecībā uz zemkopības produktiem.

Zināms, ka attiecībā uz rūpniecības precēm EBTS organizēs vienotu iekšējās tirdzniecības politiku, bet attiecībā uz zemkopības produktiem EBTS dalībnieki saglabās zināmu patstāvību. Tādējādi, lai piekļūtu MS zemkopības preču tirgum, EBTS vedīs sarunas ar katru valsti atsevišķi.

EBTS – reģionāla apvienība, kuras mērķis ir veidot brīvas tirdzniecības nosacījumus un ekonomiskās integrācijas padziļināšanu starp tās dalībniecēm. Organizācija izveidota 1960. gadā. Šobrīd EBTS dalībnieces ir Īslande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Vispārējie noteikumi par ABLV Corporate Services informatīvo materiālu publicēšanu

Šī informācija par produktiem un pakalpojumiem ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot aktīvus, aktīvu strukturēšanas produktus vai ABLV Corporate Services (un/vai tās partneru) pakalpojumus jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi, kā arī norādītas cenas var tikt mainītas jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri. Produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar uzkrājošo apdrošināšanu, nodrošina licencēta apdrošināšanas kompānija, kas nav saistīta ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.