AB.LV 2010.gada 3. ceturkšņa rezultāti

2010. gada 6. decembris, 18:11 / Bankas ziņas

Ir apkopoti AS „Aizkraukles banka” finanšu rezultāti par 2010.gada 3. ceturksni. Līdzīgi kā pirmajos divos 2010. gada ceturkšņos, arī 3. ceturksnī vērojama būtiska izaugsme svarīgākajos bankas biznesa virzienos – privāto un korporatīvo klientu apkalpošanā, aktīvu pārvaldē, operācijās ar vērtspapīriem, korporatīvo klientu kreditēšanā.

Bankas darbības kvantitatīvie rādītāji saglabājas augstā līmenī, tai skaitā arī kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji. Bankas likviditātes rādītājs 2010. gada 30.septembrī sasniedza 66,49%, kas pārsniedza bankas plānoto līmeni. Savukārt bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada 30. septembrī bija 15,18%.

Turpina augt bankas noguldījumu un aktīvu apjoms. Kopš 2010. gada sākuma noguldījumu apjoms audzis par 189 miljoniem latu jeb 21,7% līdz 1,058 miljardiem latu. Šāds rādītājs pārsniedz gada sākumā plānoto apjomu un sasniegts, pateicoties jaunu klientu piesaistīšanai un aktīvam darbam ar esošajiem klientiem. Bankas aktīvu apjoms 2010. gada 30.septembrī bija 1,2 miljardi latu.

Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas 2010. gada 30. septembrī bija sasnieguši 31 miljonu latu.

Bankas bruto kredītportfeļa apjoms 2010. gada 30. septembra beigās bija 579 miljoni latu. Ievērojot piesardzību kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanā, banka turpināja veidot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Kopējais uzkrājumu apjoms kredītiem sasniedzis 57 miljonus latu, kas ir 10% no bruto kredītportfeļa apjoma. Konsekventi piemērojot šo uzkrājumu veidošanas politiku, bankas 2010. gada 9 mēnešu zaudējumi bija 3,13 miljoni latu, bet, ņemot vērā to, ka koncernā ietilpstošie meitas uzņēmumi stādāja ar peļņu, kopējie koncerna zaudējumi bija ievērojami mazāki - 1.73 miljoni latu.

Ievērojot ekonomiskās atveseļošanās pazīmes pasaules un Latvijas ekonomikā, kā arī iedzīvotāju maksātspējas uzlabošanos, no jauna veidojamo uzkrājumu apjoms samazinās. Tādējādi bankas vadība ir pārliecināta, ka 2011. gadā Aizkraukles banka strādās ar peļņu.

Sakarā ar būtisko noguldījumu pieaugumu pārskata periodā, banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2010. gada 30. septembrī bija 261 miljons latu. Bankas ieguldījumi visaugstākā investīciju līmeņa vērtspapīros veido 61% no kopēja vērtspapīru portfeļa apjoma, kas vēlreiz apliecina koncerna un bankas piesardzīgo ieguldījumu politiku. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 6.2%.

AS “Aizkraukles banka” ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar Latvijas īpašnieku kontrolkapitālu. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. Aizkraukles bankas grupā ietilpst ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management”, KS „AB.LV Transform Partnership”, SIA „AB.LV Transform 1”, AS „AB Konsultācijas”, SIA „AB.LV Corporate Services”,  SIA „New Hanza City”, SIA „Elizabetes 21a” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv