Tiesa aizstāv bankas noslēpumu. Ir apmierināts „Aizkraukles banka” pieteikums par VID lēmuma atcelšanu.

2010. gada 1. novembris, 16:14 / Bankas ziņas

Šī gada 28.oktobrī Rīgas Administratīvajā apgabaltiesā tika pasludināts spriedums lietā pēc AS „Aizkraukles banka” pieteikuma, kurā banka lūdza atcelt Valsts ieņēmumu dienesta 2007.gada 9.maija pieprasījumu sniegt informāciju par bankas klientu.

Tiesa ir pieņēmusi AS „Aizkraukles banka” labvēlīgu spriedumu, tas stājās spēkā un nav pārsūdzams. Saskaņā ar šo spriedumu VID informācijas pieprasījums tika atcelts.

Atcelts tika VID pieprasījums, kurš taisīts, pamatojoties uz kādas ārvalsts nodokļu administrācijas pieprasījumu sniegt informāciju par bankas klientu nerezidentu, proti, kurš nav bijis ne minētās ārvalsts, ne arī Latvijas nodokļu maksātājs.

„Aizkraukles banka”, ievērojot „Kredītiestāžu likuma” normas par ziņu sniegšanu un ziņu neizpaušanu, atteicās sniegt šo informāciju, un likumā paredzētajā kārtībā vērsās tiesā, lai likumam neatbilstošo administratīvo aktu atceltu.

Šis tiesas spriedums ir būtisks un svarīgs visai Latvijas banku sistēmai un tās  klientiem – ārvalstu rezidentiem, jo skaidri parāda, ka Latvijā likumu normas par banku klientu informācijas aizsardzību darbojas efektīvi.

Šis gadījums veido tiesu praksi, kurai būs nozīme, izskatot tiesā līdzīgas lietas nākotnē un tas veicina klientu pārliecību par bankai uzticētas informācijas drošību.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv