Aizkraukles bankas dibinātais tiešo investīciju fonds iegādājas „Grindeks” akcijas

2010. gada 29. oktobris, 16:38 / Ieguldījumi

KS  „AB.LV Private Equity Fund 2010” ir iegādājies AS „Grindeks” 1 090 844 publiskās emisijas akcijas no Krievijas uzņēmuma PAS „Pharmstandard”. No akcijām izrietošo fonda balsstiesību attiecība procentuāli no pamatkapitāla veido 11.38%, un fonds tieši un patstāvīgi izmantos no akcijām izrietošās balsstiesības.

Akciju paketes iegāde nodrošina fondam iespēju līdzdarboties AS „Grindeks” kā Latvijas vadošā farmācijas uzņēmuma attīstībā. Fonda vadība uzskata, ka uzņēmuma pievilcīgais produktu portfelis ar iestrādēm nākotnes attīstībai, laba pārdošanas organizācija vietējā un ārzemju tirgos, kā arī pieredzējusī vadības komanda nodrošinās veiktā ieguldījuma kapitāla pieaugumu nākotnē.

Ievērojot uzņēmuma izaugsmes potenciālu, fonds arī turpmāk izskatīs iespējas palielināt sev piederošo AS „Grindeks” akciju daudzumu.

Šobrīd Latvijas ekonomikā trūkst investīciju kapitāla un kredītresursu pieejamība saglabājas zemā līmenī, kas kavē uzņēmumu attīstību. Šajos apstākļos īpaši svarīgi ir atbalstīt eksportspējīgus, pelnošus uzņēmumus, tādējādi palīdzot ekonomikai pārvarēt krīzi un atgriezties pie stabilas ilgtermiņa izaugsmes.

AS „Aizkraukles Banka” privātā kapitāla investīciju veikšanai ir nodibinājusi investīciju fondu - komandītsabiedrību „AB.LV Private Equity Fund 2010”. Fonda mērķa izmērs noteikts 15 miljonu EUR apmērā, no kuriem AS „Aizkraukles Bankas”  ieguldīs līdz 10 miljoniem EUR, savukārt bankas Private Banking klienti ieguldīs atlikušos atlikušos 5 miljonus EUR.  Fondu pārvalda SIA „AB.LV Private Equity Management”.

Fonda investīciju politika paredz ieguldīt perspektīvu uzņēmumu kapitālā, kļūstot par šo uzņēmumu līdzīpašnieku un palīdzot uzņēmumiem sasniegt straujāku izaugsmi, nepieciešamības gadījumā atvieglojot arī darbību NVS valstu tirgos, izmantojot plašo AS „Aizkraukles Banka” pārstāvniecību un aģentu tīklu.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv