Plašākas iespējas finansēties pret finanšu instrumentu ķīlu

2010. gada 22. oktobris, 14:17 / Bankas ziņas

No 2010. gada 1. oktobra tika paplašinātas iespējas saņemt finansējumu pret finanšu instrumentu ķīlu.

Tagad mūsu klientiem, saņemot finansējumu USD, EUR vai abās valūtās vienlaicīgi, par ķīlu var kalpot finanšu instrumenti, kas ir nominēti ne tikai finansējuma valūtās, bet arī GBP, CHF, CAD, SEK un RUB. Tāpat kā agrāk, finansēšanos pret finanšu instrumentu ķīlu var izmantot gan jaunu instrumentu iegādei, gan norēķinu konta papildināšanai.

Pieejamais finansējuma apjoms ir atkarīgs no finanšu instrumentu kategorijas. Klientiem sniegtā informācija par maržinālajām prasībām katrai finanšu instrumentu kategorijai ir kļuvusi detalizētāka, un tas ļauj patstāvīgi noteikt pieejamo kredīta limitu, balstoties uz portfeļa sastāvā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtību.

Atcelta komisija par nepietiekama nodrošinājuma situāciju (Margin Call), kas tika ieturēta par katru pārkāpuma reizi (reizēm - katru dienu). Tagad izmantotā finansējuma summai, kas pārsniedz pieejamo kredīta limitu, tiek piemērota fiksēta procentu likme 36% apmērā gadā, un tiek iekļauta kopējā vidējās svērtās procentu likmes aprēķinā. Procenti par finansējuma izmantošanu tiek ieturēti reizi mēnesī.

Mums ir prieks paziņot, ka no 2010. gada 1. oktobra ir samazinātas maržinālās prasības AB.LV fondu ieguldījumu apliecībām, kā rezultātā klientiem tagad ir nodrošināta iespēja saņemt finansējumu līdz pat  60-70% apmērā no ieguldījumu apliecību tirgus vērtības.

Finansēšana pret finanšu instrumentu ķīlu.

Papildus informācija:

Vadims Burcevs
AB.LV Capital Markets pārdošanas un klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas vadītājs
+371 6700 2772
vadims.burcevs@ab.lv

Viola Kalniņa
AB.LV Capital Markets pārdošanas un klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas menedžere
+371 6700 2778
viola.kalnina@ab.lv