Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2010. gada septembri

2010. gada 13. oktobris, 16:02 / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2010. gada 30. septembri.

30. septembrī bankas aktīvu apjoms sasniedza 1,273 miljardus latu. Kopš gada sākuma tas audzis par 21,5%.

Kopējais bankas piesaistīto noguldījumu apjoms uz 2010. gada 30. septembri bija 1,055 miljardi latu. Salīdzinot ar gada sākumu, noguldījumu apjoms audzis par 189,4 miljoniem latu jeb 21,9%.

Līdzekļu apjoms, kas tika piesaistīts subordinēto obligāciju emisijas rezultātā, bija 19,4 miljoni latu, un kopš gada sākuma ir audzis par 68%.

Bankas kredītportfeļa apjoms bija 554,5 miljoni latu.

Bankas kapitāla pietiekamība 30. septembrī bija 15,16%, bet likviditāte — 66,49%.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 342,6 miljons latu.

AS “Aizkraukles banka” ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar Latvijas īpašnieku kontrolkapitālu. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. Aizkraukles bankas grupā ietilpst ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management”, KS „AB.LV Transform Partnership”, SIA „AB.LV Transform 1”, AS „AB Konsultācijas”, SIA „AB.LV Corporate Services”,  SIA „New Hanza City”, SIA „Elizabetes 21a” un citi uzņēmumi.

 
Papildus informācija:

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv