Noslēgusies kārtējā Aizkraukles bankas subordinēto obligāciju emisija

2010. gada 16. septembris, 14:54 / Ieguldījumi

Šā gada 8.septembrī beidzās pieteikšanās termiņš uz Aizkraukles bankas (AB.LV) subordinēto obligāciju trešo emisiju. Vakar, 15.septembrī par obligāciju iegādi tika veikta apmaksa. Saņemtie obligāciju iegādes pieteikumi pārsniedza emisijas apjomu par 16%. Obligācijas iegādājās gan fiziskās, gan juridiskās personas.

2008. gadā banka veiksmīgi organizēja savas pirmās divas subordinēto obligāciju emisijas. Emisijas tika veiktas ASV dolāros un eiro par kopējo summu attiecīgi 20 miljoni USD un 12,5 miljoni EUR.

Kopumā banka šoreiz izlaida 200 000 obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 USD. Kopumā obligācijas emitētas par 20 miljoniem USD. Obligāciju dzēšanas datums ir 2020. gada 15.septembris.

Līdz 2015. gada 15. septembrim obligāciju ienesīgums būs 6,5% gadā. Savukārt, sākot ar 2015. gada 16. septembri un līdz obligāciju dzēšanas datumam,  katrai obligācijai, kas nebūs dzēsta, tiks noteikta kupona gada likme 8% apmērā. Kupona maksājumi tiks veikti vienu reizi gadā.

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks iekļauti bankas otrā līmeņa pašu kapitālā, kas ļaus bankai vēl straujāk attīstīt finanšu pakalpojumu sniegšanu.

AS “Aizkraukles banka” ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar Latvijas īpašnieku kontrolkapitālu. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. Aizkraukles bankas grupā ietilpst ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management”, KS „AB.LV Transform Partnership”, SIA „AB.LV Transform 1”, AS „AB Konsultācijas”, SIA „AB.LV Corporate Services”,  SIA „New Hanza City”, SIA „Elizabetes 21a” un citi uzņēmumi.

Papildus informācija:

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv