AS „Aizkraukles banka” 2010.gada 1.pusgada rezultāti

2010. gada 27. augusts, 10:42 / Bankas ziņas

Ir apstiprināts AS „Aizkraukles banka” auditētais pārskats par 2010.gada 1.pusgadu.

2010. gada pirmā pusgada laikā būtiski pieauguši apjomi visos Aizkraukles bankas biznesa segmentos — privāto un korporatīvo klientu apkalpošanā, to kreditēšanā, operācijās ar vērtspapīriem, aktīvu pārvaldē.

Bankas noguldījumu un aktīvu apjoms pārskata periodā ir sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni, un Aizkraukles banka ir kļuvusi par lielāko privāto banku Latvijā pēc aktīvu un noguldījumu apjoma.  Kopš 2009. gada 31. decembra noguldījumu apjoms audzis par 149 miljoniem latu jeb 17% līdz 1,049 miljardiem latu. Šāds rādītājs ievērojami pārsniedz gada sākumā plānoto apjomu un sasniegts, pateicoties jaunu klientu piesaistīšanai un aktīvam darbam ar esošajiem klientiem. Bankas aktīvu apjoms 2010. gada 30. jūnijā bija 1,15 miljardi latu. Likviditātes rādītājs 2010. gada 30. jūnijā sasniedza 61.61%, kas pārsniedza bankas plānoto līmeni. Savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada jūnija beigās bija 14.96%.

Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas 2010. gada 30. jūnijā ir sasnieguši 21 miljonu latu. Mērķtiecīgi īstenojot bankas stratēģiju, 2010. gada pirmajā pusgadā pamatdarbības ienākumos ir samazinājies to ienākumu īpatsvars, kas saistīti ar kredītriskam un procentu likmju riskam pakļautiem darījumiem. Attiecīgi, komisijas ienākumu un tiem pielīdzināto ienākumu īpatsvars pamatdarbības ienākumos ir pieaudzis no 37% līdz 57%.

Banka ir atsākusi kreditēt korporatīvos klientus. Bankas bruto kredītportfelis palielinājies par 1,5 miljoniem latu un 2010. gada 30. jūnijā tas bija 595 miljoni latu. Vienlaikus turpinās aktīvs darbs pie kredītportfeļa problemātiskās daļas restrukturizācijas, kredītu piedziņas un īpašumu pārņemšanas. Ievērojot piesardzību kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanā, banka turpināja veidot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Kopējais uzkrājumu apjoms nebanku kredītiem sasniedzis 59,5 miljonus latu, kas ir gandrīz 10% no bruto kredītportfeļa apjoma. Konsekventi piemērojot minētās uzkrājumu veidošanas politikas pamatprincipus, bankas 2010. gada pirmā pusgada zaudējumi sasniedza 5,16 miljonus latu.

Sakarā ar būtisko noguldījumu pieaugumu pārskata periodā, banka veica ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2010. gada 30. jūnijā bija 211 miljons latu. Bankas ieguldījumi visaugstākā investīciju līmeņa vērtspapīros veido 56% no kopēja vērtspapīru portfeļa apjoma, kas vēlreiz apliecina bankas īstenoto piesardzīgo ieguldījumu politiku. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 6.86%.

Banka veiksmīgi kontrolē arī izdevumus, tādēļ, neraugoties uz klientu, operāciju skaita un kopējā darba apjoma pieaugumu, izdevumi, salīdzinājumā ar atbilstošu periodu 2009. gadā, ir samazinājušies.

2010. gada pirmo pusgadu veiksmīgi noslēguši arī Koncernā ietilpstošie meitas uzņēmumi, un to kopējā peļņa pārskata perioda bija 0,55 miljoni latu. Kā veiksmīgāko Koncerna meitas uzņēmumu 2010. gada pirmajā pusgadā var minēt ieguldījumu brokeru akciju sabiedrību „AB.LV Capital Market”, kuras klientu finanšu instrumentu vērtība 2010. gada 30. jūnijā sasniedza 182 miljonus latu.

Aizkraukles bankas vadība, analizējot bankas attīstību un tirgus tendences Latvijā un pasaulē, ir pārliecināta, ka 2011. gadā Aizkraukles banka strādās ar peļņu, veiksmīgi turpinās uzsākto biznesa paplašināšanu un darbības efektivitātes paaugstināšanu.

AS “Aizkraukles banka” ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar Latvijas īpašnieku kontrolkapitālu. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. Aizkraukles bankas grupā ietilpst ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management”, KS „AB.LV Transform Partnership”, SIA „AB.LV Transform 1”, AS „AB Konsultācijas”, SIA „AB.LV Corporate Services”,  SIA „New Hanza City”, SIA „Elizabetes 21a” un citi uzņēmumi.

Papildus informācija:

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv