Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2010. gada janvāri

2010. gada 17. februāris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2010. gada 31. janvāri.

Bankas aktīvu apjoms gada pirmajā mēnesī audzis par 10,2 %, sasniedzot 1,154 miljardus latu.

Būtiski palielinājies arī bankas piesaistīto noguldījumu apjoms. Mēneša laikā noguldījumi pieauguši par 6,7% jeb 57,6 miljoniem latu. Kopumā bankas piesaistīto noguldījumu apjoms 2010. gada 31. janvārī bija 923,8 miljoni latu.  

Bankas kredītportfeļa apjoms palicis praktiski nemainīgs un šā gada janvāra beigās tas bija 572,4 miljoni latu.

Bankas kapitāla pietiekamība 31. janvārī bija 14,59%, bet likviditāte – 59,35%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības - 8% kapitāla pietiekamībai un 30% - likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 330,3 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv