AB.LV meitas uzņēmums IPAS "AB.LV Asset Management" 2009. gadu noslēdzis ar izciliem rezultātiem

2010. gada 16. februāris / Bankas ziņas

Pagājušais gads bija ļoti veiksmīgs ieguldītājiem pasaules finanšu tirgos. 2009. gadā galvenajiem tirgiem beidzot izdevās atgūties pēc satricinājuma, ko izraisīja pasaules vēsturē lielākā 2007.–2008. gadu finanšu krīze.

Cenas pasaules obligāciju tirgū 2009. gadā faktiski atgriezās pirmskrīzes līmenī, bet akcijām izdevās atgūt lielāko 2008. gada zaudējumu daļu. Attiecīgi, labu pieaugumu spēja parādīt arī vairums akciju un obligāciju ieguldījumu fondu. Taču pēc bankas J.P.Morgan datiem, ap 25% no visiem fondu pārvaldniekiem pasaulē „zaudēja” saviem etalona indeksiem 5% un vairāk. Nebūt ne visi fondu pārvaldnieki noticēja, ka cenu pieaugums, kas sākās 2009. gada pavasarī, būs ilgstošs.

Kas attiecas uz ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības (IPAS) „AB.LV Asset Management” fondu pārvaldniekiem, tad tiem izdevās „apspēlēt” gandrīz visus etalona indeksus, turklāt ar labu pārsvaru (sk. tabulu). Obligāciju fonda AB.LV High Yield CIS Bond Fund gada ienesīgums (+96.6%) izrādījās visaugstākais Rīgas fondu biržā reģistrēto obligāciju un sabalansēto fondu starpā.

AB.LV Asset Management fondu darbības rezultāti par 2009. gadu

AB.LV Emerging Markets Bond Fund ienesīgums

AB.LV Global ETF Fund ienesīgums

AB.LV High Yield CIS Bond Fund ienesīgums

USD

EUR

USD

EUR

USD

41.37%

40.79%

34.07%

27.08%

96.56%

 

Fondiem atbilstoši etalona indeksi

EMBIG Diversified

EURO EMBIG Diversified

Morgan Stanley All Country World Index

Russia Corporate Bond Index

29.82%

24.68%

31.52%

28.04%

76.76%

Panākt papildu pieaugumu attiecībā pret etalona indeksiem izdevās, īstenojot aktīvu darbu ar pārvaldāmajiem fondiem.

2010. gadā AB.LV Asset Management pārvaldnieki plāno uzrādīt mērenāku fondu ienesīgumu, ievērojot prognozes par mērenākām cenu kustībām tirgos. Šobrīd vadošie analītiķi pārsvarā prognozē, ka pasaules akciju tirgus pēc 2010. gada rezultātiem var pieaugt par 10-20%. Attiecīgi, akciju fondu AB.LV Global ETF Fund gada ienesīgums dolāros un eiro tiek plānots ap 15%-25%.

Kas attiecas uz pasaules obligāciju tirgu, šeit 2010. gadā pamata sektoros ir gaidāma cenu stabilizācija sasniegtajos līmeņos. Īstenojot aktīvu obligāciju fondu pārvaldīšanu, tiek plānots sasniegt gada ienesīgumu 8-12%, kas ir būtiski augstāk par šobrīd esošajām depozīta likmēm.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Papildus informācija:
Jānis Bunte
Sabiedrisko attiecību speciālists
+371 6777 5432
janis.bunte@ab.lv