Izmaiņas saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

2010. gada 10. februāris / Bankas ziņas

01.01.2010. stājas spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", saskaņā ar kuriem no fiziskām personām (Latvijas rezidentiem un nerezidentiem) tiks ieturēts nodoklis no ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma.


Ienākumu veids

Procentu likme rezidentiem

Procentu likme nerezidentiem

Noguldījumu procentu ienākumi

10%

10%

Latvijas Republikā reģistrēto emitentu izlaisto akciju un kapitāla daļu dividenžu ienākumi

10%

10%

Ārvalstīs reģistrēto emitentu izlaisto akciju un kapitāla daļu dividenžu ienākumi

10%

-

Latvijas Republikā reģistrēto emitentu izlaisto parāda vērtspapīru procentu ienākumi

10%

10%

Ārvalstīs reģistrēto emitentu parāda vērtspapīru procentu ienākumi

10%

-

Ienākumi no finanšu instrumentu atsavināšanas

15%

-


Banka ietur nodokli un pati pārskaita valsts budžetā no:

1)   noguldījumu procentu ienākumiem;

2)   akciju un kapitāla daļu dividendēm;

3)   AS „Aizkraukles banka” emitēto obligāciju procentu ienākumiem (kuponi).

Pārējos gadījumos nodokļu maksātājam pašam jāveic nodokļa samaksa valsts budžetam.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv