Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009. gada decembri

2010. gada 15. janvāris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 31. decembri.

Bankas aktīvu apjoms kopš gada sākuma audzis par 3.6 % un 2009. gada 31. decembrī bija 1,047 miljardi latu.

Būtiski audzis bankas piesaistīto noguldījumu apjoms. Mēneša laikā noguldījumi pieauguši par 11,3%. Arī iepriekšējos gados decembrī bija vērojams straujš, sezonāla rakstura noguldījumu pieaugums. Kopumā kopš 2009. gada sākuma noguldījumi auguši par 22% jeb 156,5 miljoniem latu, un 2009. gada beigās bija 866,2 miljoni latu.  

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 75 miljoniem latu līdz 571,9 miljoniem latu (samazinājums par 11,6%).

Bankas kapitāla pietiekamība 31. decembrī bija 15,11%, bet likviditāte – 57,53%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības - 8% kapitāla pietiekamībai un 30% - likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 248,5 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv