Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada septembri

2009. gada 15. oktobris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 30. septembri.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 30. septembrī bija 974,6 miljoni latu.

Piesaistīto noguldījumu apjoms bija 779 miljoni latu. Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 9,8% jeb 69,5 miljoniem latu.

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 49,5 miljoniem latu līdz 597,5 miljoniem latu (samazinājums par 7,6%).

Bankas kapitāla pietiekamība 30. septembrī bija 15,73%, bet likviditāte – 43,04%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības — 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 209,6 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv