Aizkraukles Banka kultūras ministram izrāda mākslas darbu kolekciju

2009. gada 17. septembris / Bankas ziņas

Šodien Aizkraukles Bankas valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis uzņēma kultūras ministru Intu Dālderi. Ministrs, citi kultūras ministrijas darbinieki un žurnālisti iepazinās ar bankas iegādātajiem mākslas darbiem, kas veidos nozīmīgu daļu no topošā Latvijas laikmetīgās mākslas krājuma. Par mākslas darbiem stāstīja mūsu kolēģi no AB.LV Sabiedriskā labuma fonda – Mareks Indriksons un Jeļena Budanceva. Tikšanās laikā E. Bernis apstiprināja sadarbības projekta turpināšanu ar Kultūras ministriju, kura ietvaros banka dāvinās Latvijai mākslas darbus kopumā viena miljona latu vērtībā.

„Kopš Aizkraukles Bankas un Kultūras ministrijas vienošanās par viena miljona latu ziedojumu laikmetīgās mākslas darbu iegādei ir pagājuši četri gadi. Šajā laikā iegādāti vairāk nekā 80 darbi, rīkotas izstādes Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu Latvijas laikmetīgās mākslas krājuma izveidei uzskatām par ilgtermiņa ieguldījumu valsts nākotnē un daļu no savas sociālās misijas. Tādēļ, konsultējoties ar mākslas ekspertiem, mēs arī turpmāk kolekciju papildināsim ar spilgtiem un nozīmīgiem laikmetīgās mākslas paraugiem,” klātesošos uzrunāja Ernests Bernis.

 „Aizkraukles bankas ieguldījums mākslas vērtībās ir tālredzīgs un kultūrpolitiski svarīgs, jo nacionāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas krājums Latvijā tikai top. Esmu ļoti gandarīts, ka šajā procesā valsts un kultūras cilvēki ir atraduši stratēģisku sabiedroto, kas izprot mākslas vērtības un sniedz ieguldījumu sabiedrības attīstībā,” Aizkraukles bankas ieguldījumu atzinīgi novērtēja Ints Dālderis.

Ar Aizkraukles Bankas atbalstu iegādāti 86 darbi, to vidū divas gleznas no Imanta Lancmaņa darbu cikla „Kalētu klēts”, divi mākslinieces Aijas Zariņas darbi un četras mākslinieces Barbaras Gailes gleznas, desmit Intas Rukas fotogrāfijas no sērijas „Mani lauku ļaudis”, Jura Boiko triptihs „Skaņas”, igauņu gleznotāja Andreasa Tolta kolāža „Dziesmu svētki” un Leonarda Laganovska darbi no sērijas „Tribīnes” u.c.

Ieteikumus par darbu pievienošanu laikmetīgās mākslas krājumam sniedz starptautiska ekspertu komisija. Līdz ar Laikmetīgās mākslas muzeja izveidi, visi iegādātie mākslas darbi pāries Latvijas valsts īpašumā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv