Aizkraukles banka uzņēmējdarbības kreditēšanai novirza 40 miljonus EUR

2009. gada 16. septembris / Bankas ziņas

Ievērojot stabilizācijas un augšupejas tendences pasaules un Latvijas finanšu tirgos, kā arī atsaucoties Latvijas valdības aicinājumam bankām „sildīt” Latvijas ekonomiku, Aizkraukles banka (AB.LV) apstiprināja uzņēmējdarbības kreditēšanas programmu tuvākajiem 9 mēnešiem.

Kopējais finansējuma apjoms, kas tiks novirzīts uzņēmējdarbības kreditēšanai, ir 40 miljoni EUR. Šādu kredītu apjomu plānots izsniegt līdz 2010. gada pirmā pusgada beigām.

Saskaņā ar programmu, ilgākais kredīta termiņš ir 3 gadi, bet maksimālā summa vienam kredītam ir 4 miljoni EUR.

Atsākot uzņēmējdarbības kreditēšanu, banka fokusēsies uz diviem nozaru blokiem - "tranzīts, infrastruktūra, transports" un "veselības aprūpe, farmācija". Kredītus pamatā piešķirs esošās uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Līdzās iepriekšminētajai programmai, AB.LV turpina kreditēt uzņēmējdarbību pret pietiekamu nodrošinājumu, kā arī nerezidentu eksporta darījumus.

AB.LV kredītportfeļa apjoms 2009. gada augusta beigās bija 601,2 miljoni latu. Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 31.augustā bija 981,7 miljoni latu, bet piesaistīto noguldījumu apjoms - 786,9 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv