Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009. gada augustu

2009. gada 10. septembris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 31. augustu.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 31.augustā bija 981,7 miljoni latu.

Piesaistīto noguldījumu apjoms bija 786,9 miljoni latu. Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 11% jeb 77,2 miljoniem latu.

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 45,8 miljoniem latu līdz 601,2 miljoniem latu (samazinājums par 7%).

Bankas kapitāla pietiekamība 31. augustā bija 15,71%, bet likviditāte — 41,38%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības — 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 209,7 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv