Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada jūniju

2009. gada 14. jūlijs / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 30. jūniju.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 30.jūnijā bija 1,004 miljardi latu.

Piesaistīto noguldījumu apjoms bija 796,2 miljoni latu. Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 12,2% jeb 86,5 miljoniem latu.

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 40,2 miljoniem latu līdz 606,8 miljoniem latu (samazinājums par 6,2%).

Bankas kapitāla pietiekamība 30. jūnijā bija 15,27%, bet likviditāte — 41,58%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības — 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 234,7 miljoni latu.

29. jūnijā AB.LV pilnībā dzēsa pēdējo sindicēto aizdevumu 85 miljonu EUR apmērā. Līdz ar to visas saistības, kas bankai ir bijušas sindicēto aizdevumu ietvaros, ir dzēstas.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv