Aizkraukles banka pilnībā atmaksā pēdējo sindicēto aizdevumu

2009. gada 2. jūlijs / Bankas ziņas

2009. gada 29. jūnijā Aizkraukles banka (AB.LV) pilnībā dzēsa atlikušo sindicēto aizdevumu 85 miljonu EUR apmērā. Jau maija sākumā Banka izvietoja depozītu 50 miljonu EUR apjomā DZ Bank AG, kura bija viena no sindicētā aizdevuma organizētājiem.

Līdz ar to visas saistības, kas bankai ir bijušas sindicēto aizdevumu ietvaros, ir dzēstas un jauni sindicētie aizņēmumi netiek plānoti. Šī gada februārī AB.LV dzēsa arī iepriekšējo sindicēto kredītu 70 miljonu EUR apmērā.

AB.LV līgumu par sindicētā kredīta saņemšanu EUR 85 miljonu apmērā parakstīja 2008. gada 8. jūlijā, to organizēja četras Eiropas bankas Bayern LB, DZ Bank, HSH Nordbank un RZB. Saskaņā ar līgumā paredzētajiem nosacījumiem, kredīts bija jādzēš šā gada 7. jūlijā, taču bankas vadība pieņēma lēmumu kredītu dzēst īsi pirms termiņa, jo sindicētā kredīta pirmstermiņa dzēšana ļauj ietaupīt izmaksas, kas saistītas ar obligāto rezervju uzturēšanu.

2009.gada pirmajos 5 mēnešos Aizkraukles bankas noguldījumi ir auguši par 12,3%, sasniedzot 796,9 miljonus latu. Savukārt kredītportfeļa apjoms turpina samazināties. Bankas kapitāls un rezerves uz 31. maiju bija 80,3 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķisir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv