Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada maiju

2009. gada 16. jūnijs / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 31. maiju.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 31. maijā bija 1,044 miljardi latu.

Piesaistīto noguldījumu apjoms pieaudzis līdz 796,9 miljoni latu. Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 12,3% jeb par 87,2 miljoniem latu.

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 30,2 miljoniem latu līdz 616,8 miljoniem latu.

Bankas kapitāla pietiekamība 31. maijā bija 14,98%, bet likviditāte — 47,53%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības — 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 263,7 miljoni latu.

Maija sākumā Aizkraukles banka izvietoja depozītu 50 miljonu EUR apjomā bankā DZ Bank AG. Depozītā noguldītā nauda tiks izmantota atlikušā sindicētā aizdevuma (85 miljoni EUR) dzēšanai. Aizdevuma atmaksas termiņš ir 7. jūlijs. Sindicētais aizdevums pagarināts netiks.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv