Par izmaiņām bankas tarifos

2009. gada 2. jūnijs / Bankas ziņas

2009. gada 1. jūlijā spēkā stāsies jauni tarifi Aizkraukles bankas pakalpojumiem „Norēķinu konts”, „Kases operācijas un darījumi ar čekiem” un „Pārskaitījumi un valūtas konvertācija”.

Ar tarifu izmaiņām Jūs varat iepazīties bankas mājas lapā. Jautājumu gadjumā, lūdzam vērsties pie Jūsu privātbaņķiera vai zvanīt uz Klienta līniju pa tālruni: +371 6777 5555.