Aizkraukles banka piešķirs atlaides par privātpersonu hipotekāro kredītu pirmstermiņa atmaksu

2009. gada 26. maijs / Bankas ziņas

Lai iegūtu lielāku finansiālo drošību, pēdējā laikā kredītņēmēji cenšas samazināt savas kredītsaistības vai pat pilnībā dzēst kredītu pirms termiņa. Atbalstot savus klientus, Aizkraukles banka no šā gada 1. jūnija līdz 31. jūlijam rīko vēl nebijušu hipotekārā kredīta pirmstermiņa atmaksas akciju privātpersonām.

Klienti, kuri akcijas laikā veiks sava hipotekārā kredīta daļēju vai pilnu pirmstermiņa atmaksu, saņems atlaidi līdz 4% apmēram no atmaksātās kredīta pamatsummas.

Daļējas atmaksas gadījumā atlaides summa tiks novirzīta kredīta procentu apmaksai nākotnē. Savukārt pilnas kredīta atmaksas gadījumā banka klienta vietā apmaksās uzkrātos tekošā mēneša kredīta procentus un visus pakalpojumus, kas saistīti ar kredīta atmaksu (notāra izdevumus par nostiprinājuma lūgumu tiesību dzēšanai, kurjera pakalpojumus dokumentu iesniegšanai Zemesgrāmatā u.c.).

Kredīta pamatsummas minimālais apjoms, ko nepieciešams samaksāt, lai saņemtu atlaidi, ir 2000 EUR vai ekvivalenta summa citā valūtā. Kredīta pirmstermiņa atmaksu akcijas laikā banka noformēs bez maksas. Arī kredītlīguma nosacījumi, piedaloties akcijā, netiks mainīti.

Daudziem bankas klientiem ir gan hipotekārais kredīts, gan depozīts vai brīvie līdzekļi. Vienkārši aprēķini parāda, ka šobrīd kredītņēmējam ir izdevīgāk līdzekļus izmantot tieši kredīta dzēšanai, nevis ieguldīt citādi, jo akcijas laikā piedāvātā atlaide ir līdzvērtīga ienākumiem no 6 mēnešu depozīta ar likmi 8% gadā. Turklāt klients iegūst gan finansiāli, gan arī drošības ziņā, jo samazina savas saistības. Nodzēšot daļu no kredīta, samazinās arī ikmēneša procentu maksājums,  līdz ar to klientam ir papildu ieguvums no kopējā procentu maksājuma samazināšanās.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv