Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada aprīli

2009. gada 11. maijs / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 30. aprīli.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 30. aprīlī bija 1,041 miljards latu.

Piesaistīto noguldījumu apjoms bija 792,7 miljoni latu. Salīdzinot ar 2008. gada 31. decembri, noguldījumi ir auguši par 83 miljoniem latu (pieaugums par 11,7%). Stabila noguldījumu apjoma pieauguma tendence ir vērojama kopš gada sākuma.

Kredītportfeļa apjoms no gada sākuma ir samazinājies par 21,2 miljoniem latu līdz 625,8 miljoniem latu.

Bankas kapitāla pietiekamība 30. aprīlī bija 15,7%, bet likviditāte — 48,83%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Bankas kapitāls un rezerves ir auguši un 30. aprīlī bija 80 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 247 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv