Aizkraukles bankas finanšu rezultāti martā

2009. gada 9. aprīlis / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 31. martu.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 31. martā bija 1,012 miljardi latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 758,3 miljoni latu. Izsniegto kredītu apjoms ir samazinājies līdz 637,8 miljoniem latu.

Noguldījumu apjoms, salīdzinot ar 2008. gada 31. decembri, ir audzis par 48,6 miljoniem latu (6,8%). Stabila vidējā noguldījumu apjoma pieauguma tendence ir vērojama kopš gada sākuma. Pašlaik izaugsme galvenokārt ir balstīta uz esošo klientu noguldījumu apjoma pieauguma rēķina, savukārt jaunu klientu nerezidentu skaita pieaugums rada pamatu izaugsmei ilgtermiņā.

Bankas kapitāla pietiekamība 31. martā bija 16,37%, bet likviditāte — 40,45%.

Bankas kapitāls un rezerves 31. martā bija 78,2 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 218,3 miljoni latu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 67 00 22 96
ilmars.jargans@ab.lv