Aizkraukles bankai turpina augt noguldījumi

2009. gada 12. marts / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji uz 2009. gada 28. februāri.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada februāra beigās bija 1,042 miljardi latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 818,4 miljoni latu, bet izsniegto kredītu apjoms — 644,5 miljoni latu.

Kopš gada sākuma piesaistīto noguldījumu apjoms ir audzis par 108,5 miljoniem latu. Pārsvarā noguldījumu pieaugumu nodrošināja ilgstošo bankas klientu noguldījumu  apjoma palielināšanās.

Bankas kapitāla pietiekamība februāra beigās bija 16.01%, bet likviditāte — 43.25%.

Bankas kapitāls un rezerves 28.februārī bija 78 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 252,3 miljoni latu.

Šā gada 10.februārī, atbilstoši līgumā paredzētajam termiņam, Aizkraukles banka dzēsa sindicēto aizdevumu 70 miljonu eiro apmērā.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
AS "Aizkraukles Banka"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96
Mob.tālr.: +371 28 66 00 09
e-pasts: ilmars.jargans@ab.lv