Aizkraukles banka dzēš sindicēto kredītu

2009. gada 10. februāris / Bankas ziņas

AS “Aizkraukles banka” šodien, 10.februārī, līgumā paredzētajos termiņos, dzēsīs sindicēto aizdevumu 70 miljonu eiro apmērā.

Jau janvārī Aizkraukles banka izvietoja depozītā pie sindicētā aizdevuma organizētāja — DZ Bank AG (Vācija) visu februārī atmaksājamā sindicētā aizdevuma summu.

Sindicētais aizdevums tika atmaksāts no bankas līdzekļiem. Līdzīgā veidā Aizkraukles banka atbilstoši līgumā paredzētajiem noteikumiem plāno atmaksāt arī otru sindicēto aizdevumu — 85 milj. EUR, kura atmaksas termiņš ir š.g. jūlijs.

Aizkraukles bankas peļņa 2009.gada janvārī bija 0,9 miljoni latu. Aktīvu apjoms uz 2009.gada 31.janvāri bija 1,04 miljardi latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 760,3 miljoni latu, bet izsniegto kredītu apjoms — 647,5 miljoni latu.

Salīdzinājumā ar 2008.gada 31.decembri, mēneša laikā piesaistīto noguldījumu apjoms ir audzis par 50,6 miljoniem latu.

Kopējie bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2009.gada janvārī bija 4,7 miljoni latu.

Bankas kapitāls un rezerves 31.janvārī bija 79,5 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 241,1 miljoni latu.

Kapitāla pietiekamība janvāra beigās bija 16.07%, bet likviditāte — 43.05%.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kura piedāvā saviem klientiem individuālā pakalpojumā apvienotu uzņēmumu apkalpošanu, turīgu privātpersonu apkalpošanu, aktīvu pārvaldi un konsultācijas. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
AS "Aizkraukles Banka"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96
Mob.tālr.: +371 28 66 00 09
e-pasts: ilmars.jargans@ab.lv