Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada janvāri

2009. gada 5. februāris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2009.gada janvāri.

Bankas peļņa 2009.gada janvārī bija 0,9 miljoni latu. Aktīvu apjoms uz 2009.gada 31.janvāri bija 1,04 miljardi latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 760,3 miljoni latu, bet izsniegto kredītu apjoms — 647,5 miljoni latu.

Salīdzinājumā ar 2008.gada 31.decembri, mēneša laikā piesaistīto noguldījumu apjoms ir audzis par 50,6 miljoniem latu.

Kopējie bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2009.gada janvārī bija 4,7 miljoni latu.

Bankas kapitāls un rezerves 31.janvārī bija 79,5 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 241,1 miljoni latu.

Kapitāla pietiekamība janvāra beigās bija 16.07%, bet likviditāte — 43.05%.

Janvārī Aizkraukles banka izvietoja depozītā pie sindicētā aizdevuma organizētāja — DZ Bank AG (Vācija) visu februārī atmaksājamā sindicētā aizdevuma summu 70 miljoni EUR apmērā. Noguldītā summa tiks izmantota kredīta dzēšanai 10.februārī — saskaņā ar līgumā paredzēto termiņu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kura piedāvā saviem klientiem individuālā pakalpojumā apvienotu uzņēmumu apkalpošanu, turīgu privātpersonu apkalpošanu, aktīvu pārvaldi un konsultācijas. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”, IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
AS "Aizkraukles Banka"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96
Mob. tālr.: +371 28 66 00 09
e-pasts: ilmars.jargans@ab.lv