Aizkraukles banka pagarina termiņus

2009. gada 29. janvāris / Bankas ziņas

Tuvākajās dienās Aizkraukles bankas klienti saņems vēstules par termiņu pagarinājumu informācijas iesniegšanai.

Kā zināms, 19.janvārī Aizkraukles banka klientiem izsūtīja vēstules ar lūgumu sniegt bankai ziņas, kas nepieciešamas informācijas aktualizēšanai par kredīta ņēmējiem. Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 52.pantu, bankai ir pienākums pēc kredīta izsniegšanas pastāvīgi pārbaudīt un dokumentēt kredīta ņēmēja spēju pildīt līgumā noteiktās saistības. Izsniegto kredītu uzraudzības ietvaros bankai jāveic arī kredīta izlietojuma pārbaude. Šo likumdošanas prasību izpilde tiek prasīta no bankas, un Aizkraukles banka kā likumpaklausīga kredītiestāde to punktuāli ievēro.

Tomēr, uzsākot informācijas aktualizāciju, Aizkraukles banka nebija rēķinājusies ar tik lielu un tūlītēju klientu atsaucību. Līdz ar to pirmajās dienās pēc vēstules saņemšanas daudziem klientiem radās grūtības sazvanīt banku, un arī menedžeru iespējas apkalpot klientus un pieņemt dokumentus ir ierobežotas. Daudziem klientiem ir vajadzīgs arī ilgāks laiks, lai iegūtu nepieciešamās izziņas.

Ievērojot visus šos faktorus, Aizkraukles banka pieņēma lēmumu pagarināt informācijas iesniegšanas termiņus, kā arī mainīja pierakstīšanās kārtību pie kredītmenedžeriem. Tuvāko mēnešu laikā bankas pārstāvji paši sazināsies ar katru klientu, norunājot klientam ērtāko tikšanās laiku. Plānots, ka informācijas aktualizācija tiks pabeigta līdz gada beigām. Vēlamies īpaši uzsvērt, ka klientiem, kuri ir pildījuši un turpina pildīt noslēgto līgumu saistības, jebkurā gadījumā visi kredīta noteikumi paliks līdzšinējie.

Tiek pārcelta arī mēneša maksas ieviešana 5 LVL apmērā par norēķinu konta apkalpošanu — līdz šā gada jūlijam, saprotot, ka klientiem nepieciešams laiks, lai izvērtētu lēmumus par savām vajadzībām atbilstošāko apkalpošanas modeli.

Aizkraukles banka sadarbojas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) bankas pozīcijas skaidrošanā.

Precīzu un detalizētu informāciju varēs iegūt arī bankas mājas lapā www.ab.lv sākot ar 2. februāri.

Ilmārs Jargans
AS "Aizkraukles Banka"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96
Mob.tālr.: +371 28 66 00 09
e-pasts: ilmars.jargans@ab.lv