Aizkraukles banka iegūst statusu “VISA Principal Member”

2009. gada 26. janvāris / Bankas ziņas

Aizkraukles banka ir saņēmusi apstiprinājumu no VISA Europe valdes par “VISA Principal Member” (VISA pilntiesīgā biedra) statusa piešķiršanu.

Bankai tas ir ļoti nozīmīgs sasniegums, jo pilntiesīgā biedra statuss ļauj patstāvīgi lemt par jaunu karšu produktu izstrādi un ieviešanu. Izmantojot jaunā statusa priekšrocības,  jau šogad Aizkraukles banka plāno izsniegt VISA Platinum un VISA Infinite kartes. Tā kā Aizkraukles banka specializējas individuālo pakalpojumu sniegšanā un bankas klienti labprāt izmanto elitāro karšu nodrošināto papildu servisu, var prognozēt, ka jaunās kartes tiks pieprasītas un novērtētas. Austrumeiropā VISA vispār ir izplatītāka un ar to var norēķināties daudz plašāk nekā ar MasterCard, tāpēc “VISA Principal Member” statusa iegūšana īpaši svarīga ir nerezidentu apkalpošanai.

Līdz šim Aizkraukles bankai bija “VISA Participant” statuss. Tas nozīmē, ka banka piedalās VISA sistēmā ar citas bankas starpniecību. Tāpēc jau 2007.gada sākumā tika uzsākts darbs, lai kļūtu par VISA pilntiesīgo biedru un varētu strādāt bez starpniekiem. Līdz ar iespēju patstāvīgi plānot jaunus karšu produktus, neatkarīga norēķinu sistēma ir vērtīgākais ieguvums, ko dos parakstītais līgums starp Aizkraukles banku un VISA Europe.

Ilmārs Jargans
AS "Aizkraukles Banka"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96
Mob.tālr.: +371 28 66 00 09
e-pasts: ilmars.jargans@ab.lv