Aizkraukles bankas finanšu rādītāji par 2008.gadu

2009. gada 19. janvāris / Bankas ziņas

Ir apkopoti Aizkraukles bankas neauditētie finanšu rādītāji par 2008.gadu.

Bankas peļņa 2008.gadā bija 10,8 miljoni latu. Aktīvu apjoms uz 2008.gada 31.decembri bija 1,01 miljards latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 710 miljoni latu, bet izsniegto kredītu apjoms — 649 miljoni latu.

Kopējie bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2008.gadā bija 53,3 miljoni latu.

Bankas kapitāls un rezerves 31.decembrī bija 78,5 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 227 miljoni latu.

Kapitāla pietiekamība bija 16.03 %, bet likviditāte — 41.2%.

Izvērsti Aizkraukles bankas un grupas rezultāti kopā ar vadības komentāriem tiks publicēti februāra beigās vienlaikus ar gada pārskatu.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kura piedāvā saviem klientiem individuālā pakalpojumā apvienotu uzņēmumu apkalpošanu, turīgu privātpersonu apkalpošanu, aktīvu pārvaldi un konsultācijas. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 67 00 22 96
ilmars.jargans@ab.lv